Personel

PREZES

mgr inz. MIKOŁAJ PIASECKI

WSPÓŁWŁAŚCICIELE

MIKOŁAJ PIASECKI
MAŁGORZATA SKOWRON
WINICJUSZ FILIPOW
MAREK SKOWRON

PORADNIA REHABILITACYJNA

Lek. med. specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej i traumatologii   ANDRZEJ BROWARSKI


DZIAŁ FIZJOTERAPII

Mgr fizjoterapii    MAŁGORZATA SKOWRON - KIEROWNIK DZIAŁU FIZJOTERAPII 

 Mgr rehabilitacji ruchowej  WINICJUSZ FILIPOW

Mgr rehabilitacji ruchowej  BEATA PAWEŁOSZEK

Mgr fizjoterapii  KARINA SKOTNICKA 

Technik fizjoterapii  NATALIA ODZIOMEK


SKLEP SPECJALISTYCZNY ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

Mgr fizjoterapii   MAŁGORZATA SKOWRON

Mgr fizjoterapii   KARINA SKOTNICKA

Mgr rehabilitacji ruchowej   BEATA PAWEŁOSZEK

Licencjonowany ekonomista  AGATA PIKUL  


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - FINANSOWY

Licencjonowany ekonomista   AGATA PIKUL