Diatermia krótkofalowa

Jest zabiegiem fizykoterapeutycznym, wykorzystującym działanie pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości.
Posiadane przez nas urządzenie do diatermii krótkofalowej Auto*Therm 390 pracuje na częstotliwości 27,12 MHz. Przeznaczone jest ono do konwencjonalnej terapii diatermią z zastosowaniem aplikatorów kondensatorowych i indukcyjnych, w trybie ciągłym lub pulsacyjnym.

Zastosowanie diatermii krótkofalowej w terapii ciepłem pozwala na uzyskanie głębszej penetracji ciepła w tkankę niż przy zastosowaniu metod konwencjonalnych, takich jak ciepłe okłady, lampy podczerwieni, ogrzewacze a nawet diatermia mikrofalowa.
Ciepło wytwarzane w diatermii krótkofalowej wywiera szereg efektów fizjologicznych. Rozluźnia mięśnie, ścięgna i inne elementy łącznotkankowe oraz zwiększa ukrwienie w obszarze poddawanym zabiegowi.

Kiedy diatermia krótkofalowa stosowana jest w postaci krótkich wysokoenergetycznych impulsów, głębokość penetracji zwiększa się, wywierając szczególnie efekt na ukrwienie, podczas gdy skóra odczówa tylko niewielkie ocieplenie.

Diatermia krótkofalowa może być stosowana na dużych obszarach ciała. 

Efekt termiczny działania diatermii krótkofalowej jest wynikiem absorpcji fal elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości przez organizm i zależy od właściwości elektrycznych poszczególnych tkanek.

Efekty cieplne aplikatorów
Ocena efektów cieplnych alikatorów opiera się na odczuwaniu ciepła przez pacjenta. Wpływ mają tu różne czynniki jak np. grubość tkanki tłuszczowej, wykonywanie zabiegu przez ubranie lub opatrunki, krążenie krwi, temperatura skóry, itp. W związku z tym poniżej opisano ogólne zasady użytkowania aplikatorów urządzenia Auto *Therm 390. Efekty cieplne wywierane przez elektrody różnią się zasadniczo przy stosowaniu metody kondensatorowej i indukcyjnej.

Metoda kondensatorowa
W metodzie kondensatorowej energia elektromagnetyczna przekształcana jest w ciepło w tkankach o niskim ukrwieniu (tkanka tłuszczowa, tkanka łączna). W związku z tym tkanki znajdujące się w pobliżu powierzchni skóry są ogrzewane nie tylko przez przekształcaną energię, ale dla odczuwania ciepła również ma znaczenie odległość aplikatora od powierzchni skóry.
Metoda indukcyjna
Krótkofalowe pole magnetyczne wytwarzane w pętli indukcyjnej aplikatora bębnowego powoduje powstawanie prądów wirowych, które są przetwarzane w ciepło w tkankach. Natężenie tych prądów zwiększa się wraz ze wzrostem przewodnictwa elektrycznego tkanek poddanych zabiegowi (wysokie przewodnictwo mają tkanki dobrze ukrwione, np. tkanka mięśniowa i narządy wewnętrzne).